Xổ số Đắk Nông 30 ngày – Kết quả XS Đắk Nông 30 ngày gần nhất

Kết quả sổ xố Đắk Nông - 06/07/2024

ĐB 101248
Nhất 79703
Nhì 54081
Ba 28667 77568
84112 92349 37828 21846
93114 73993 43927
Năm 4859
Sáu 9359 0840 7289
Bảy 526
Tám 88
Đầu
0 03
1 12, 14
2 28, 27, 26
3
4 48, 49, 46, 40
5 59, 59
6 67, 68
7
8 81, 89, 88
9 93
Đuôi
0 40
1 81
2 12
3 03, 93
4 14
5
6 46, 26
7 67, 27
8 48, 68, 28, 88
9 49, 59, 59, 89

Kết quả sổ xố Đắk Nông - 29/06/2024

ĐB 064994
Nhất 12150
Nhì 79028
Ba 84107 36160
47972 23132 64426 87165
75075 49497 12929
Năm 9543
Sáu 9048 0519 8074
Bảy 845
Tám 09
Đầu
0 07, 09
1 19
2 28, 26, 29
3 32
4 43, 48, 45
5 50
6 60, 65
7 72, 75, 74
8
9 94, 97
Đuôi
0 50, 60
1
2 72, 32
3 43
4 94, 74
5 65, 75, 45
6 26
7 07, 97
8 28, 48
9 29, 19, 09

Kết quả sổ xố Đắk Nông - 22/06/2024

ĐB 325107
Nhất 56155
Nhì 89291
Ba 01221 31353
52451 93268 62705 57657
74011 57204 21197
Năm 6559
Sáu 7742 8912 1283
Bảy 028
Tám 14
Đầu
0 07, 05, 04
1 11, 12, 14
2 21, 28
3
4 42
5 55, 53, 51, 57, 59
6 68
7
8 83
9 91, 97
Đuôi
0
1 91, 21, 51, 11
2 42, 12
3 53, 83
4 04, 14
5 55, 05
6
7 07, 57, 97
8 68, 28
9 59

Kết quả sổ xố Đắk Nông - 15/06/2024

ĐB 701315
Nhất 58837
Nhì 55073
Ba 95946 02642
56950 17375 11913 42672
20476 09095 04793
Năm 6823
Sáu 5156 8485 8176
Bảy 589
Tám 44
Đầu
0
1 15, 13
2 23
3 37
4 46, 42, 44
5 50, 56
6
7 73, 75, 72, 76, 76
8 85, 89
9 95, 93
Đuôi
0 50
1
2 42, 72
3 73, 13, 93, 23
4 44
5 15, 75, 95, 85
6 46, 76, 56, 76
7 37
8
9 89

Kết quả sổ xố Đắk Nông - 08/06/2024

ĐB 539125
Nhất 69732
Nhì 05902
Ba 41043 66245
10205 26667 64908 69378
20365 11354 82420
Năm 1799
Sáu 5807 9180 5133
Bảy 015
Tám 47
Đầu
0 02, 05, 08, 07
1 15
2 25, 20
3 32, 33
4 43, 45, 47
5 54
6 67, 65
7 78
8 80
9 99
Đuôi
0 20, 80
1
2 32, 02
3 43, 33
4 54
5 25, 45, 05, 65, 15
6
7 67, 07, 47
8 08, 78
9 99

Kết quả sổ xố Đắk Nông - 01/06/2024

ĐB 687059
Nhất 02157
Nhì 74152
Ba 36740 25729
83942 59728 29169 01697
80635 54313 76660
Năm 3733
Sáu 1852 2668 5716
Bảy 569
Tám 72
Đầu
0
1 13, 16
2 29, 28
3 35, 33
4 40, 42
5 59, 57, 52, 52
6 69, 60, 68, 69
7 72
8
9 97
Đuôi
0 40, 60
1
2 52, 42, 52, 72
3 13, 33
4
5 35
6 16
7 57, 97
8 28, 68
9 59, 29, 69, 69

Kết quả sổ xố Đắk Nông - 25/05/2024

ĐB 685962
Nhất 81930
Nhì 04421
Ba 81761 44140
61167 12217 62875 92445
43902 59322 73331
Năm 8286
Sáu 7080 1757 6006
Bảy 033
Tám 84
Đầu
0 02, 06
1 17
2 21, 22
3 30, 31, 33
4 40, 45
5 57
6 62, 61, 67
7 75
8 86, 80, 84
9
Đuôi
0 30, 40, 80
1 21, 61, 31
2 62, 02, 22
3 33
4 84
5 75, 45
6 86, 06
7 67, 17, 57
8
9

Kết quả sổ xố Đắk Nông - 18/05/2024

ĐB 389600
Nhất 30773
Nhì 02033
Ba 30492 71099
43834 28565 18480 79952
58895 25702 08331
Năm 1466
Sáu 6072 2295 4868
Bảy 423
Tám 38
Đầu
0 00, 02
1
2 23
3 33, 34, 31, 38
4
5 52
6 65, 66, 68
7 73, 72
8 80
9 92, 99, 95, 95
Đuôi
0 00, 80
1 31
2 92, 52, 02, 72
3 73, 33, 23
4 34
5 65, 95, 95
6 66
7
8 68, 38
9 99

Kết quả sổ xố Đắk Nông - 11/05/2024

ĐB 796887
Nhất 87716
Nhì 07775
Ba 08739 29967
47260 61719 45636 88884
69092 60015 66053
Năm 8302
Sáu 0933 6907 1338
Bảy 050
Tám 50
Đầu
0 02, 07
1 16, 19, 15
2
3 39, 36, 33, 38
4
5 53, 50, 50
6 67, 60
7 75
8 87, 84
9 92
Đuôi
0 60, 50, 50
1
2 92, 02
3 53, 33
4 84
5 75, 15
6 16, 36
7 87, 67, 07
8 38
9 39, 19

Kết quả sổ xố Đắk Nông - 04/05/2024

ĐB 159781
Nhất 61288
Nhì 06355
Ba 25372 32080
66828 85081 90821 88766
88687 66788 98517
Năm 7434
Sáu 7744 7390 9555
Bảy 417
Tám 64
Đầu
0
1 17, 17
2 28, 21
3 34
4 44
5 55, 55
6 66, 64
7 72
8 81, 88, 80, 81, 87, 88
9 90
Đuôi
0 80, 90
1 81, 81, 21
2 72
3
4 34, 44, 64
5 55, 55
6 66
7 87, 17, 17
8 88, 28, 88
9

Kết quả sổ xố Đắk Nông - 27/04/2024

ĐB 575240
Nhất 50199
Nhì 35656
Ba 75064 23848
65426 48804 12778 76897
58605 24382 55586
Năm 8396
Sáu 4299 1039 1244
Bảy 123
Tám 55
Đầu
0 04, 05
1
2 26, 23
3 39
4 40, 48, 44
5 56, 55
6 64
7 78
8 82, 86
9 99, 97, 96, 99
Đuôi
0 40
1
2 82
3 23
4 64, 04, 44
5 05, 55
6 56, 26, 86, 96
7 97
8 48, 78
9 99, 99, 39

Kết quả sổ xố Đắk Nông - 20/04/2024

ĐB 525010
Nhất 00514
Nhì 41354
Ba 85276 21547
85274 70682 63567 71423
59440 16851 25026
Năm 9099
Sáu 4317 4393 1638
Bảy 094
Tám 52
Đầu
0
1 10, 14, 17
2 23, 26
3 38
4 47, 40
5 54, 51, 52
6 67
7 76, 74
8 82
9 99, 93, 94
Đuôi
0 10, 40
1 51
2 82, 52
3 23, 93
4 14, 54, 74, 94
5
6 76, 26
7 47, 67, 17
8 38
9 99

Kết quả sổ xố Đắk Nông - 13/04/2024

ĐB 768029
Nhất 98417
Nhì 21369
Ba 49041 00709
84906 86500 01257 33748
84482 65517 87932
Năm 7896
Sáu 8109 7776 6870
Bảy 543
Tám 95
Đầu
0 09, 06, 00, 09
1 17, 17
2 29
3 32
4 41, 48, 43
5 57
6 69
7 76, 70
8 82
9 96, 95
Đuôi
0 00, 70
1 41
2 82, 32
3 43
4
5 95
6 06, 96, 76
7 17, 57, 17
8 48
9 29, 69, 09, 09

Kết quả sổ xố Đắk Nông - 06/04/2024

ĐB 690805
Nhất 43448
Nhì 36732
Ba 77258 33042
17125 01337 73296 45488
36500 23617 59222
Năm 6448
Sáu 4182 9995 2808
Bảy 508
Tám 93
Đầu
0 05, 00, 08, 08
1 17
2 25, 22
3 32, 37
4 48, 42, 48
5 58
6
7
8 88, 82
9 96, 95, 93
Đuôi
0 00
1
2 32, 42, 22, 82
3 93
4
5 05, 25, 95
6 96
7 37, 17
8 48, 58, 88, 48, 08, 08
9

Kết quả sổ xố Đắk Nông - 30/03/2024

ĐB 066786
Nhất 99067
Nhì 54921
Ba 23957 32521
75659 77652 68756 15076
60093 70912 52074
Năm 8674
Sáu 3005 7205 1719
Bảy 372
Tám 26
Đầu
0 05, 05
1 12, 19
2 21, 21, 26
3
4
5 57, 59, 52, 56
6 67
7 76, 74, 74, 72
8 86
9 93
Đuôi
0
1 21, 21
2 52, 12, 72
3 93
4 74, 74
5 05, 05
6 86, 56, 76, 26
7 67, 57
8
9 59, 19

Kết quả sổ xố Đắk Nông - 23/03/2024

ĐB 460764
Nhất 66306
Nhì 73279
Ba 86823 71102
36704 78947 02264 27521
07642 71982 09349
Năm 1227
Sáu 6918 6613 2066
Bảy 202
Tám 01
Đầu
0 06, 02, 04, 02, 01
1 18, 13
2 23, 21, 27
3
4 47, 42, 49
5
6 64, 64, 66
7 79
8 82
9
Đuôi
0
1 21, 01
2 02, 42, 82, 02
3 23, 13
4 64, 04, 64
5
6 06, 66
7 47, 27
8 18
9 79, 49

Kết quả sổ xố Đắk Nông - 16/03/2024

ĐB 674052
Nhất 67384
Nhì 04690
Ba 39175 72498
85932 37441 04138 17970
70920 46902 51752
Năm 3084
Sáu 3620 8119 9715
Bảy 423
Tám 48
Đầu
0 02
1 19, 15
2 20, 20, 23
3 32, 38
4 41, 48
5 52, 52
6
7 75, 70
8 84, 84
9 90, 98
Đuôi
0 90, 70, 20, 20
1 41
2 52, 32, 02, 52
3 23
4 84, 84
5 75, 15
6
7
8 98, 38, 48
9 19

Kết quả sổ xố Đắk Nông - 09/03/2024

ĐB 739828
Nhất 36821
Nhì 84578
Ba 22290 97645
99660 68584 64337 96844
76545 57730 31020
Năm 8329
Sáu 2170 3776 4619
Bảy 408
Tám 28
Đầu
0 08
1 19
2 28, 21, 20, 29, 28
3 37, 30
4 45, 44, 45
5
6 60
7 78, 70, 76
8 84
9 90
Đuôi
0 90, 60, 30, 20, 70
1 21
2
3
4 84, 44
5 45, 45
6 76
7 37
8 28, 78, 08, 28
9 29, 19

Kết quả sổ xố Đắk Nông - 02/03/2024

ĐB 462239
Nhất 57104
Nhì 20980
Ba 72641 07534
33089 16447 03758 38109
11620 17130 27004
Năm 1520
Sáu 5797 6611 4946
Bảy 706
Tám 21
Đầu
0 04, 09, 04, 06
1 11
2 20, 20, 21
3 39, 34, 30
4 41, 47, 46
5 58
6
7
8 80, 89
9 97
Đuôi
0 80, 20, 30, 20
1 41, 11, 21
2
3
4 04, 34, 04
5
6 46, 06
7 47, 97
8 58
9 39, 89, 09

Kết quả sổ xố Đắk Nông - 24/02/2024

ĐB 744897
Nhất 24657
Nhì 32098
Ba 38128 96968
60819 78563 04257 36681
83929 35158 46257
Năm 0446
Sáu 6269 3687 9260
Bảy 997
Tám 76
Đầu
0
1 19
2 28, 29
3
4 46
5 57, 57, 58, 57
6 68, 63, 69, 60
7 76
8 81, 87
9 97, 98, 97
Đuôi
0 60
1 81
2
3 63
4
5
6 46, 76
7 97, 57, 57, 57, 87, 97
8 98, 28, 68, 58
9 19, 29, 69

Kết quả sổ xố Đắk Nông - 17/02/2024

ĐB 535342
Nhất 91551
Nhì 25759
Ba 32523 25706
97981 60892 33754 22541
91254 76546 09113
Năm 3712
Sáu 3525 1981 2715
Bảy 062
Tám 46
Đầu
0 06
1 13, 12, 15
2 23, 25
3
4 42, 41, 46, 46
5 51, 59, 54, 54
6 62
7
8 81, 81
9 92
Đuôi
0
1 51, 81, 41, 81
2 42, 92, 12, 62
3 23, 13
4 54, 54
5 25, 15
6 06, 46, 46
7
8
9 59

Kết quả sổ xố Đắk Nông - 10/02/2024

ĐB 044379
Nhất 98913
Nhì 56429
Ba 63682 69278
11808 52138 56158 00907
68022 74729 40970
Năm 2529
Sáu 9941 8369 2375
Bảy 135
Tám 02
Đầu
0 08, 07, 02
1 13
2 29, 22, 29, 29
3 38, 35
4 41
5 58
6 69
7 79, 78, 70, 75
8 82
9
Đuôi
0 70
1 41
2 82, 22, 02
3 13
4
5 75, 35
6
7 07
8 78, 08, 38, 58
9 79, 29, 29, 29, 69

Kết quả sổ xố Đắk Nông - 03/02/2024

ĐB 004119
Nhất 94485
Nhì 06239
Ba 00723 07049
78718 56983 77428 37225
45683 28192 97623
Năm 2018
Sáu 6131 0138 3884
Bảy 815
Tám 93
Đầu
0
1 19, 18, 18, 15
2 23, 28, 25, 23
3 39, 31, 38
4 49
5
6
7
8 85, 83, 83, 84
9 92, 93
Đuôi
0
1 31
2 92
3 23, 83, 83, 23, 93
4 84
5 85, 25, 15
6
7
8 18, 28, 18, 38
9 19, 39, 49

Kết quả sổ xố Đắk Nông - 27/01/2024

ĐB 978113
Nhất 66781
Nhì 57850
Ba 12563 68831
23247 06646 62127 05510
78885 79490 62468
Năm 1354
Sáu 2364 8962 6464
Bảy 128
Tám 33
Đầu
0
1 13, 10
2 27, 28
3 31, 33
4 47, 46
5 50, 54
6 63, 68, 64, 62, 64
7
8 81, 85
9 90
Đuôi
0 50, 10, 90
1 81, 31
2 62
3 13, 63, 33
4 54, 64, 64
5 85
6 46
7 47, 27
8 68, 28
9

Kết quả sổ xố Đắk Nông - 20/01/2024

ĐB 828062
Nhất 26840
Nhì 46964
Ba 16534 96514
51909 58103 44390 00084
96094 48053 10356
Năm 3848
Sáu 8517 8161 6906
Bảy 868
Tám 74
Đầu
0 09, 03, 06
1 14, 17
2
3 34
4 40, 48
5 53, 56
6 62, 64, 61, 68
7 74
8 84
9 90, 94
Đuôi
0 40, 90
1 61
2 62
3 03, 53
4 64, 34, 14, 84, 94, 74
5
6 56, 06
7 17
8 48, 68
9 09

Kết quả sổ xố Đắk Nông - 13/01/2024

ĐB 917756
Nhất 63449
Nhì 49946
Ba 54067 76303
84560 71550 05586 51251
59846 36616 82130
Năm 3670
Sáu 3330 0951 1206
Bảy 612
Tám 64
Đầu
0 03, 06
1 16, 12
2
3 30, 30
4 49, 46, 46
5 56, 50, 51, 51
6 67, 60, 64
7 70
8 86
9
Đuôi
0 60, 50, 30, 70, 30
1 51, 51
2 12
3 03
4 64
5
6 56, 46, 86, 46, 16, 06
7 67
8
9 49

Kết quả sổ xố Đắk Nông - 06/01/2024

ĐB 030676
Nhất 39324
Nhì 49299
Ba 61900 88168
03621 50298 05590 22527
52270 59342 83790
Năm 4341
Sáu 3199 7881 5305
Bảy 376
Tám 31
Đầu
0 00, 05
1
2 24, 21, 27
3 31
4 42, 41
5
6 68
7 76, 70, 76
8 81
9 99, 98, 90, 90, 99
Đuôi
0 00, 90, 70, 90
1 21, 41, 81, 31
2 42
3
4 24
5 05
6 76, 76
7 27
8 68, 98
9 99, 99

Kết quả sổ xố Đắk Nông - 30/12/2023

ĐB 768154
Nhất 73399
Nhì 61575
Ba 53540 91056
07289 16993 86343 23480
50977 19107 16941
Năm 8012
Sáu 3408 9473 6937
Bảy 547
Tám 36
Đầu
0 07, 08
1 12
2
3 37, 36
4 40, 43, 41, 47
5 54, 56
6
7 75, 77, 73
8 89, 80
9 99, 93
Đuôi
0 40, 80
1 41
2 12
3 93, 43, 73
4 54
5 75
6 56, 36
7 77, 07, 37, 47
8 08
9 99, 89

Kết quả sổ xố Đắk Nông - 23/12/2023

ĐB 193251
Nhất 44092
Nhì 25841
Ba 17956 42662
54762 52518 51582 06801
32415 91967 18397
Năm 4376
Sáu 5035 9974 9024
Bảy 947
Tám 14
Đầu
0 01
1 18, 15, 14
2 24
3 35
4 41, 47
5 51, 56
6 62, 62, 67
7 76, 74
8 82
9 92, 97
Đuôi
0
1 51, 41, 01
2 92, 62, 62, 82
3
4 74, 24, 14
5 15, 35
6 56, 76
7 67, 97, 47
8 18
9

Kết quả sổ xố Đắk Nông - 16/12/2023

ĐB 199333
Nhất 69461
Nhì 34714
Ba 42764 52979
90762 09813 26130 19466
21678 50975 42654
Năm 1725
Sáu 4305 3878 9968
Bảy 383
Tám 89
Đầu
0 05
1 14, 13
2 25
3 33, 30
4
5 54
6 61, 64, 62, 66, 68
7 79, 78, 75, 78
8 83, 89
9
Đuôi
0 30
1 61
2 62
3 33, 13, 83
4 14, 64, 54
5 75, 25, 05
6 66
7
8 78, 78, 68
9 79, 89

Thời nay, nhiều người chọn lựa tham gia cá cược xổ số. Để có thể nâng cao được khả năng chiến thắng, chúng tôi đã thống kê Kết quả xổ số Đắk Nông 30 ngày cụ thể, chi tiết để anh em dễ dàng quan sát. Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu qua những thông tin được chia sẻ dưới đây nhé.

Thống kê Kết quả xổ số Đắk Nông 30 ngày là như thế nào?

Xổ số Đắk Nông 30 ngày – Kết quả XS Đắk Nông 30 ngày gần nhất 1

Kết quả xổ số Đắk Nông 30 ngày là bảng thống kê cụ thể, chi tiết và đầy đủ kết quả xổ số các giải trong 30 ngày gần nhất của XS Kiến Thiết Đắk Nông. Từ đó, thông qua bảng thống kê này, người chơi có thể tìm ra được cho mình những con số may mắn nhất, hoặc liệt kê tần suất các số sẽ rơi vào các giải. 

Tóm lại, Kết quả xổ số Đắk Nông 30 ngày là bảng thống kê mà những người chơi chuyên nghiệp thường xuyên sử dụng để chơi lô đề. Điều này sẽ mang đến rất nhiều lợi ích cho anh em thủ lô.

Vì sao nên thực hiện thống kê xổ số Đắk Nông 30 ngày?

Phương pháp thống kê Kết quả xổ số Đắk Nông 30 ngày này hiện ngày càng được sử dụng rộng rãi, đặc biệt là những tay chơi lâu năm có nhiều kinh nghiệm trong nghề thì lại càng phổ biến. Phương pháp thống kê này mang đến cho những cược thủ rất nhiều lợi ích ví dụ như: 

Biết được con số nào may mắn

Với hầu hết các lô thủ, bảng số liệu thống kê về kết quả xổ số này có thể được áp dụng để hiểu và khám phá xổ số mỗi ngày. Qua những số liệu thống kê xổ số được phân tích bởi các chuyên gia, bạn có thể đưa ra quyết định chính xác hơn và xây dựng chiến lược chọn bộ số trúng thưởng cho riêng mình, thay vì việc chỉ dựa vào sự may mắn.

Ví dụ: Từ số liệu thống kê kết quả xổ số theo nhóm số, chúng ta có thể biết được nhóm số nào sẽ xuất hiện nhiều nhất, tổng số lần số đó xuất hiện, ngày tháng năm tiếp theo mà con số này xuất hiện tiếp là bao nhiêu? Hoặc bạn cũng có thể tìm hiểu xem một cặp số sẽ xuất hiện bao nhiêu lần trong một tháng, một tuần, một chu kỳ hoặc một năm.

Khi tham gia đặt cược sẽ tự tin hơn

Chơi lô đề không thể chỉ dựa vào may mắn, nếu anh em cứ chơi mơ hồ, không có chiến lược và phương pháp cụ thể thì cơ hội để chiến thắng gần như là bằng 0. Do vậy, cần tìm ra cách đánh cụ thể, đặc biệt là thông qua bảng thống kê Kết quả xổ số Đắk Nông 30 ngày gần nhất để anh em chốt được số dễ dàng và tự tin hơn khi đặt cược. 

Khi nào nên sử dụng bảng Kết quả xổ số Đắk Nông 30 ngày?

Xổ số Đắk Nông 30 ngày – Kết quả XS Đắk Nông 30 ngày gần nhất 2

Nhiều người chơi có thể không biết rằng thời điểm mà ta sử dụng số liệu thống kê cũng sẽ ảnh hưởng đến độ chính xác của kết quả dự báo. Bởi vậy, người chơi nên theo dõi kết quả và thực hiện theo thời gian dưới đây: 

 • Nên sử dụng khi bạn muốn thống kê được con lô gan cụ thể để có thể chốt hạ đánh trong thời kỳ tới. 
 • Ta thống kê tần suất xuất hiện của những con số có khả năng về nhiều nhất để lựa chọn cách đánh cụ thể. 

Xem thống kê kết quả xổ số ở đâu thì uy tín?

Sử dụng bảng thống kê lô đề sẽ có rất nhiều lợi ích giúp người chơi có được thông tin nhanh chóng và chính xác về những con số cũng như thông tin mà người chơi cần. Nó không chỉ giúp bạn hiểu được toàn cảnh về kết quả xổ số mà bảng thống kê còn giúp bạn dựa vào những cơ sở mà đưa ra quyết định để tỷ lệ trúng thưởng của mình được nâng cao hơn. 

Hiện nay có rất nhiều trang web cung cấp thống kê lô đề để người chơi có thể xem một cách chính xác và nhanh nhất hàng ngày. Trong đó, trang web của chúng tôi luôn là điểm dừng chân lý tưởng để anh em có thể tham khảo Kết quả xổ số Đắk Nông 30 ngày gần nhất. Tại đây có những ưu điểm nổi bật mà bạn không thể bỏ qua đó là: 

 • Trang web đưa ra thông tin đầy đủ và chính xác nhất để hỗ trợ anh em có thể soi cầu hiệu quả, chia sẻ thêm nhiều kinh nghiệm ngoài lô đề để bổ sung thêm nhiều kiến thức hơn cho cược thủ. 
 • Bảng thống kê Kết quả xổ số Đắk Nông 30 ngày đầy đủ nhất, nên sẽ hỗ trợ bạn dễ dàng có được số liệu mà không cần mất nhiều thời gian để thống kê lại những dữ liệu quan trọng mà mình cần. 
 • Thao tác sử dụng dễ dàng, có thể tìm kiếm những thông tin thống kê về lô đề một cách nhanh chóng nhất.
 • Không chỉ có bảng thống kê Kết quả xổ số Đắk Nông 30 ngày mà còn có đầy đủ những thông tin khác về lô kép, lê gan và tần suất xuất hiện của các con số. 

Xem Kết quả xổ số Đắk Nông 30 ngày thế nào?

Xổ số Đắk Nông 30 ngày – Kết quả XS Đắk Nông 30 ngày gần nhất 3

Để có thể xem các thông tin chi tiết trong bảng thống kê XSDNO 30 ngày nhanh chóng nhất, bạn hãy làm theo hướng dẫn cụ thể dưới đây nhé: 

 • Bước 1: Mời anh em tham gia truy cập vào đường link chính thức của chúng tôi.
 • Bước 2: Khi màn hình trang chủ xuất hiện, trên thanh công cụ menu bạn nhấp chuột chọn vào mục “Sổ kết quả”.
 • Bước 3: Sau đó chọn mục “Thống kê XSDNO 30 ngày”, ngay lập tức kết quả sẽ hiện ra đầy đủ để cho anh em tham khảo. 

Trong thống kê xổ số thường dùng những thuật ngữ nào?

Để có thể dễ dàng soi cầu và tìm ra con số may mắn, phù hợp nhất anh em cần nắm chắc những thuật ngữ sau đây: 

 • Thống kê lô tô: Là một bảng thống kê để có thể chỉ ra các bộ số xuất hiện theo tần suất, thuộc đài nào, vào ngày nào, những giải xuất hiện và con số xuất hiện giải nào vào hôm nay…
 • Tần suất: Là số lần xuất hiện của các bộ số (2 số cuối của xổ số) được tổng hợp lại và tính toán cụ thể trong một khoảng thời gian nhất định. 
 • Tần suất chi tiết: Là bảng thống kê và tổng hợp mở rộng của bảng thống kê tần suất cụ thể nhất. 
 • Gan cực đại: đây là khoảng thời gian lớn nhất mà các bộ số, con số,… không hề xuất hiện trong một khoảng thời gian dài. 

Qua những chia sẻ ở bài viết trên, bạn có thể sẽ nhận về cho mình những thông tin hữu ích về Kết quả xổ số Đắk Nông 30 ngày. Chúng tôi mong rằng qua đó anh em có thể thuận lợi và có nhiều may mắn trong quá trình lựa chọn và tìm ra cho mình một con số cực đẹp để nâng cao khả năng chiến thắng cho bản thân.