Thống kê chi tiết xổ số Đắc Nông

Thống kê tần suất trong 5 Kỳ quay Xổ số Đắk Nông

Bộ số Lần về Tỉ lệ
07 3 Lần 3.33%
28 3 Lần 3.33%
59 3 Lần 3.33%
05 2 Lần 2.22%
12 2 Lần 2.22%
14 2 Lần 2.22%
15 2 Lần 2.22%
26 2 Lần 2.22%
32 2 Lần 2.22%
42 2 Lần 2.22%
43 2 Lần 2.22%
45 2 Lần 2.22%
46 2 Lần 2.22%
48 2 Lần 2.22%
50 2 Lần 2.22%
65 2 Lần 2.22%
67 2 Lần 2.22%
68 2 Lần 2.22%
72 2 Lần 2.22%
75 2 Lần 2.22%
76 2 Lần 2.22%
89 2 Lần 2.22%
93 2 Lần 2.22%
97 2 Lần 2.22%
02 1 Lần 1.11%
03 1 Lần 1.11%
04 1 Lần 1.11%
08 1 Lần 1.11%
09 1 Lần 1.11%
11 1 Lần 1.11%
13 1 Lần 1.11%
19 1 Lần 1.11%
20 1 Lần 1.11%
21 1 Lần 1.11%
23 1 Lần 1.11%
25 1 Lần 1.11%
27 1 Lần 1.11%
29 1 Lần 1.11%
33 1 Lần 1.11%
37 1 Lần 1.11%
40 1 Lần 1.11%
44 1 Lần 1.11%
47 1 Lần 1.11%
49 1 Lần 1.11%
51 1 Lần 1.11%
53 1 Lần 1.11%
54 1 Lần 1.11%
55 1 Lần 1.11%
56 1 Lần 1.11%
57 1 Lần 1.11%
60 1 Lần 1.11%
73 1 Lần 1.11%
74 1 Lần 1.11%
78 1 Lần 1.11%
80 1 Lần 1.11%
81 1 Lần 1.11%
83 1 Lần 1.11%
85 1 Lần 1.11%
88 1 Lần 1.11%
91 1 Lần 1.11%
94 1 Lần 1.11%
95 1 Lần 1.11%
99 1 Lần 1.11%

Thống kê xổ số Đắk Nông đến 06/07/2024

Thống kê trong 5 lần quay gần nhất

Bộ số Lần về Tỉ lệ
07 3 Lần Không tăng
28 3 Lần Không tăng
59 3 Lần Tăng 1

Thống kê trong 10 lần quay gần nhất

Bộ số Lần về Tỉ lệ
28 5 Tăng 1
33 5 Không tăng
72 5 Không tăng
02 4 Không tăng
07 4 Không tăng
50 4 Không tăng
59 4 Tăng 2
67 4 Tăng 1
68 4 Tăng 1
75 4 Không tăng
80 4 Không tăng

Thống kê trong 30 lần quay gần nhất

Bộ số Lần về Tỉ lệ
28 10 Tăng 1
76 10 Không tăng
21 9 Giảm 1
23 9 Giảm 1
46 9 Tăng 1
64 9 Giảm 1
68 9 Tăng 1
02 8 Không tăng
05 8 Không tăng
17 8 Không tăng
29 8 Không tăng
41 8 Không tăng
48 8 Tăng 1
57 8 Không tăng
67 8 Tăng 1
75 8 Không tăng
81 8 Không tăng
97 8 Không tăng
99 8 Giảm 1

Các cặp số ra liên tiếp

  • 48: 2 Kỳ
  • 28: 3 Kỳ
  • 26: 2 Kỳ

Thống kê đầu đuôi Đắk Nông trong 30 Kỳ quay

Hàng chục Số Hàng Đơn vị
16 Lần Giảm 1
0
Không tăng 18 Lần
17 Lần Tăng 2
1
Tăng 1 12 Lần
18 Lần Tăng 1
2
Không tăng 23 Lần
18 Lần Giảm 1
3
Tăng 1 19 Lần
19 Lần Tăng 1
4
Giảm 2 13 Lần
22 Lần Không tăng
5
Giảm 2 24 Lần
21 Lần Tăng 1
6
Giảm 2 14 Lần
15 Lần Giảm 1
7
Tăng 1 22 Lần
19 Lần Tăng 1
8
Tăng 2 18 Lần
15 Lần Giảm 3
9
Tăng 1 17 Lần